Νέο ‘ραντεβού’ για την «Θρακών Αμνός»

Η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία του Συνεταιρισμού ‘Θρακών Αμνός’, αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσει τη λειτουργία του πρώτου αυτόματου πωλητή γίδινου γάλακτος στην Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη. Παλαιότερα, μέσα στο 2016,  ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Χρήστος Παρασχούδης, σε δήλωσή του στο Dairy News,  είχε αποδώσει την καθυστέρηση στα προβλήματα που είχαν προκύψει στην προσπάθεια να εξασφαλίσει ο συνεταιρισμός σταθερή παραγωγή σε τοπικό συνεργάτη/ γαλακτοκόμο, προβλήματα που βαίνουν πλέον στη λύση τους. Ο Συνεταιρισμός, εκτός από γίδινο γάλα θα διαθέτει  ορισμένα τυριά (φέτα σε πρώτη φάση) και αργότερα παγωτό.

You might also like