Προστασία ζητούν οι …ευρω-συνεταιριστές

Την ανησυχία τους για το διεθνή ανταγωνισμό, τις διακρατικές συμφωνίες που υπογράφει η Ε.Ε. με τρίτα κράτη και την είσοδο στην Ευρώπη προϊόντων από άλλες ηπείρους διατύπωσαν οι εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος των μεσογειακών χωρών στο συνέδριο της Γαία Επιχειρείν.

Την Παρασκευή 7/10/2016, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το ‘3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας’, το οποίο διοργάνωσε ο φορέας Γαία Επιχειρείν. Στο πλαίσιο του συνεδρίου και στο πάνελ με τίτλο «Η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στο Νότο της ΕΕ : Εμπειρίες, προβληματισμοί, προκλήσεις», εκπρόσωποι του μεσογειακού συνεταιριστικού κινήματος συζήτησαν για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη νέα ΚΑΠ.

Ο Pascal Vine, εκπρόσωπος της Coop de France, ανέφερε ότι περίπου το 40% των αγροτικών προϊόντων στη Γαλλία διακινούνται μέσω συνεταιρισμών. Ζήτησε να πραγματοποιηθούν αλλαγές στην ΚΑΠ της Ε.Ε., να βρεθούν οι αγρότες κι όχι οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο, αλλά και να προστατευτεί η τάξη των αγροτών από το διεθνή ανταγωνισμό. «Η ΚΑΠ πρέπει να ανταποκρίνεται στους ευμετάβλητους καιρούς που ζούμε» σχολίασε.

Ο Angel Villafranca, πρόεδρος της Cooperativas Agro-allimentarias από την Ισπανία, ισχυρίστηκε ότι το συνεταιριστικό μοντέλο της χώρας του έχει εξαγωγικό προσανατολισμό· το 15% των ισπανικών εξαγωγών είναι τρόφιμα. Ο Α. Villafranca  φάνηκε θετικός για τη νέα ΚΑΠ, στο βαθμό που αυτή λειτουργεί υπέρ της ενιαίας αγοράς, ζήτησε όμως περισσότερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ασφάλεια στο αγροτικό εισόδημα. «Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία για τη διαχείριση της αγοράς, διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούσαμε μέχρι πρόσφατα. Η ΚΑΠ πρέπει να διασφαλίζει το εισόδημα των αγροτών από την είσοδο στην Ευρώπη νέων προϊόντων» επεσήμανε. Ο εκπρόσωπος της Ισπανίας σχολίασε δηκτικά ότι τα ευρωπαϊκά προϊόντα αντιμετωπίζουν ‘περίεργα’ προβλήματα, λόγω υγειονομικών κανονισμών, «την ίδια στιγμή που καταφτάνουν στην Ευρώπη πορτοκάλια από τη Νότια Αφρική χωρίς κανένα εμπόδιο».

Ο εκπρόσωπος του ιταλικού συνεταιριστικού κινήματος Giorgio Mercuri, πρόεδρος της Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentare, παρουσίασε το συνεταιριστικό κίνημα στην Ιταλία, έναν παραγωγικό μοχλό ο οποίος πραγματοποιεί κύκλο εργασιών ύψους 36 δισ. ευρώ το χρόνο- σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού τζίρου στον αγροδιατροφικό τομέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσω συνεταιρισμών διακινείται περίπου το 60% του γάλακτος, το 25% του κρασιού, το 70% των τυριών. Ο Giorgio Mercuri δήλωσε ότι το συνεταιριστικό μοντέλο της Ιταλίας κατάφερε να περιορίσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση στη χώρα του. «Καταφέραμε να μείνουμε στις αγορές λόγω των συνεταιρισμών» παραδέχτηκε ο Ιταλός αγρότης και συμπλήρωσε: «Θέλουμε η ΚΑΠ να περιλαμβάνει πολιτικές διαχείρισης του κινδύνου που προκύπτει από τον ανταγωνισμό με άλλες αγορές και θέλουμε στις διακρατικές συμφωνίες που υπογράφονται να υπάρχει ασπίδα προστασίας για το branding των ιταλικών προϊόντων».

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Πορτογαλία· την περιέγραψε ο Manuel Dos Santos Gomes, πρόεδρος της Confagri.  Σύμφωνα με τον Πορτογάλο συνεταιριστή, οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου έχουν προβλήματα -εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής- για την αντιμετώπιση των οποίων χρειάζονται νέα εργαλεία και νέες οργανωτικές δομές. « «Τα νέα μεγάλα θέματα είναι η παγκοσμιοποίηση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η ηθική διαχείριση των ζώων» σχολίασε ο M.S. Gomes. Όπως παρατήρησε, η συνεταιριστική δομή υπόσχεται καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν αυτό το διάστημα της κρίσης, ενώ σε ορισμένους κλάδους, όπως η γαλακτοκομία, υπάρχουν πλέον νέα εργαλεία διαχείριση του κινδύνου.

Στη φωτογραφία (Γαία Επιχειρείν):  Το πάνελ των συνεταιριστών: από δεξιά ο Γάλλος Pascal Vine(με το μικρόφωνο), ο Ισπανός Angel Villafranca, ο Ιταλός Giorgio Mercuri, ο Πορτογάλος Manuel Dos Santos Gomes, ο Ιωάννης Κουφουδάκης της Γαία Επιχειρείν και ο συντονιστής Βασίλης Παρόλας, διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας και αντιπρόεδρος της COGECA.

You might also like