Βασίλειος Σκαπέτας: Μηχανική Άμελξη Αιγοπροβάτων

 

Βασίλειος Σκαπέτας                                                                            
Μηχανική Άμελξη Αιγοπροβάτων

Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2016

256 σελ., Τιμή € 20

ISBN 978-960-357-123-0

 

«Ένα από τα προβλήματα που εμποδίζει την ανάπτυξη του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας είναι ο παραδοσιακός τρόπος άμελξης, που στην πλειονότητα των εκτροφών συνεχίζει να γίνεται με τα χέρια. Ο τρόπος αυτός άμελξης αποτελεί επίπονη εργασία και το γάλα που λαμβάνεται από τα ζώα, λόγω του υψηλού μικροβιακού φορτίου, δημιουργεί προβλήματα στην τυροκόμηση και στην ποιότητα των τυροκομικών προϊόντων» υποστηρίζει ο Βασίλειος Σκαπέτας Αναπληρωτής Καθηγητής σήμερα  στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του  ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και πανεπιστημιακός με πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο.

Η γενικευμένη χρήση σύγχρονων αμελκτικών μηχανών είναι σύμφωνα με το συγγραφέα η μόνη λύση, αυτή άλλωστε που βοήθησε τα τελευταία χρόνια να αυξηθεί η παραγωγή και να διατηρηθούν (και να αυξηθούν ) οι αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας.

Το παρόν βιβλίο γράφτηκε για να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό βοήθημα από τους προπτυχιακούς, αλλά και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, όπως εκτιμάει ο συγγραφέας του, το παρόν σύγγραμμα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για γεωπόνους, ζωοτέχνες, κτηνιάτρους, αντιπροσώπους κατασκευαστριών εταιρειών των αμελκτικών μηχανών και για όσους ασχολούνται με την εκτροφή των αιγοπροβάτων. Και στην Ελλάδα, όλοι οι παραπάνω είναι ακόμα αρκετοί…

Πρόκειται για ένα βιβλίο που συνδυάζει την επιστημονική γνώση πάνω στο ζήτημα της άμελξης, με  τις κατακτήσεις της διεθνούς τεχνολογίας, τις εφαρμογές τους στην παραγωγή ενώ μέσω πινάκων, γραφημάτων, σχεδίων  και στατιστικών στοιχείων δίνει όσο το δυνατό πιο αναλυτική πληροφόρηση στον αναγνώστη που επιθυμεί να κατανοήσει τη σημαντική αυτή διαδικασία.

Διάρθρωση του βιβλίου

Η επιλεγμένη ύλη που αποτελεί το περιεχόμενου αυτού του βιβλίου καλύπτει όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν στη μηχανική άμελξη του προβάτου και της αίγας. Στην ύλη αυτή έχουν ενσωματωθεί και τα αποτελέσματα της έρευνας των τελευταίων ετών, τα οποία σχετίζονται με την ανατομία και τη φυσιολογία του μαστού των μικρών μηρυκαστικών, με τη βελτίωση της αμελκτικότητας των ζώων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μηχανικής άμελξης, με τις βελτιώσεις στα υλικά, στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των αμελκτικών συγκροτημάτων, με τη συντήρηση του παραγόμενου γάλακτος κ.ά.

Το βιβλίο αποτελείται από έξη μέρη και έχει συνολικά 17 κεφάλαια. Το πρώτο μέρος (κεφάλαια 1, 2 και 3) αναφέρεται στην ανατομία, τη μορφολογία και τη φυσιολογία του μαστού του προβάτου και της αίγας. Το δεύτερο μέρος (κεφάλαια 4, 5, 6 και 7) αναφέρεται στις αρχές λειτουργίας, το σύστημα κενού, το σύστημα μεταφοράς του γάλακτος και την αμελκτική μονάδα των αμελκτικών μηχανών.

Το τρίτο μέρος (κεφάλαια 8, 9 και 10) αφορά στους τύπους των αμελκτικών μηχανών των αιγοπροβάτων, στα κριτήρια επιλογής τους, καθώς και στη συντήρηση και το μηχανολογικό έλεγχο αυτών. Το τέταρτο μέρος (11, 12 και 13) έχει να κάνει με τη συχνότητα, τη διάρκεια και τις τεχνικές άμελξης του προβάτου και της αίγας. Το πέμπτο μέρος (κεφάλαιο 14) παρουσιάζει τον καθαρισμό και το πλύσιμο των αμελκτικών μηχανών. Τέλος, το έκτο μέρος (κεφάλαια 15, 16 και 17) αναφέρονται στην ψύξη και την ποιότητα του αιγοπρόβειου γάλακτος, τη συντήρηση αυτού σε παγολεκάνες, καθώς και στη χρήση και τη συντήρηση των παγολεκανών.

 

You might also like