Έργο της ΜΙΚ3 σε βουλγαρική γαλακτοβιομηχανία

Η γαλακτοβιομηχανία United Milk Company (UMC) με έδρα στο Plovdiv (Φιλιππούπολη) της Βουλγαρίας επέλεξε την λύση της ΜΙΚ3, MCM (Milk Control Management), για την πλήρη διαχείριση της πρώτης  ύλης και των παραγωγών.

 

Η UMC είναι leader στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας, δραστηριοποιείται στις τρεις βασικές κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή  γάλα, γιαούρτι και τυρί, απασχολεί περίπου 500 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών της είναι περίπου 40.000.000 ευρώ.

Ολοκληρώνοντας πλήρως το MCM.Net/Enterprise Edition με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (SAP), η UMC θα διασφαλίσει την αυτοματοποίηση στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες της Ζώνης Γάλακτος, τη βελτίωση της διαχείρισης του εισκομιζόμενου νωπού γάλακτος στους τομείς  ποσότητας, ποιότητας, αξίας και οικονομικής διαχείρισης των παραγωγών, ικανοποιώντας τις σημερινές ανάγκες και προσφέροντας τη δυνατότητα για κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων της βιομηχανίας.

 

You might also like