Η Μανδρέκας στην Πρωτοβουλία ‘Ελλα-Δικά μας”

Η γαλακτοκομική- τυροκομική  εταιρεία Μανδρέκας Α.Ε. είναι το νέο μέλος της Πρωτοβουλίας “Ελλα-Δικά μας”. Η πρωτοβουλία αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

Έχοντας παρουσία στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας, της ελληνικής αγοράς, η Μανδρέκας ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Κόρινθο το 1954 όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο εργοστάσιό της, από τον ιδρυτή της επιχείρησης Δημήτριο Μανδρέκα.

Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου συνεχίζουν να βρίσκονται στην ίδια περιοχή ενώ ένα δεύτερο έχει κατασκευαστεί στην πολιτεία του Wisconsin στην Αμερική. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα “Ελλα-Δικά μας” από το 2017 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.

Η Μανδρέκας είναι περισσότερο γνωστή για τα γιαούρτια της, δραστηριοποιείται όμως και στο φρέσκο γάλα, τη φέτα και τα επιδόρπια γιαουρτιού.

 

You might also like