Ανακοινώθηκε το 9ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο

Στη Λάρισα, τον προσεχή Οκτώβριο, από την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία.

Τα “Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης”, η αειφορία και η βιοοικονομία  καθώς και οι υπηρεσίες των οικοσυστημάτων θα είναι μεταξύ των κύριων θεμάτων που θα συζητηθούν στο 9ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2018 στη Λάρισα. Το συνέδριο διοργανώνει η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Λιβαδιών.

 

Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία αντιμετωπίζει το νέο προκλητικό τοπίο με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, αλλά και τους Έλληνες κτηνοτρόφους και οργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο στη Λάρισα, την πρωτεύουσα της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, τον Οκτώβριο του 2018 στο ΑΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η Ελληνική Λιβαδοπονία καλείται να ανταποκριθεί σε μια σειρά νέων προκλήσεων με κορυφαία όλων την είσοδο στην περίοδο της ολοκληρωμένης και συστηματικής διαχείρισης των λιβαδικών πόρων της Ελλάδας. Η βόσκηση αγροτικών ζώων εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως η κύρια δραστηριότητα στα λιβαδικά οικοσυστήματα, με στόχο την παραγωγή ποιοτικών ζωοκομικών προϊόντων με χαμηλότερο κόστος, ενώ αναγνωρίζεται πλέον και η σημασία της ως εργαλείου στην αειφορική διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων. Ταυτόχρονα όμως η διαχείριση των λιβαδιών της χώρας, υπό τον ευρύ όρο «Βοσκήσιμες γαίες», εμπλουτίζεται και με νέους σκοπούς όπως η διατήρηση της βιοποικιλότητας και την παροχή άλλων υπηρεσιών, όπως η παραγωγή νερού.

Εκτός από την αξιοποίηση της βοσκήσιμης ύλης από τα αγροτικά ζώα και την άγρια πανίδα, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η αξία της λιβαδικής βλάστησης για εναλλακτικές χρήσεις: διατήρηση και αξιοποίηση γενετικού υλικού, αξιοποίηση για την παραγωγή πρώτων υλών για τη φαρμακευτική, χρήση εδώδιμων ειδών, μελισσοκομία, κ.λπ. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες οικοσυστήματος των λιβαδιών είναι εξίσου σημαντικές: η μείωση της διάβρωσης του εδάφους, η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα, η αποθήκευση και φιλτράρισμα του νερού, η συμβολή σε δραστηριότητες οικοτουρισμού, η διατήρηση ενδιαιτημάτων υψηλής βιοποικιλότητας, κ.λπ. Την ίδια στιγμή, η κλιματική αλλαγή και οι αλλαγές χρήσεων γης απειλούν τα λιβάδια ως οικοσυστήματα και φυσικούς πόρους.

Πρόσφατα θεσμοθετήθηκαν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης με τη φιλοδοξία να ρυθμίσουν για πρώτη φορά με επιστημονικό τρόπο το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των λιβαδικών οικοσυστημάτων συνολικά σε πανελλαδική κλίμακα. Η σύνταξη των διαχειριστικών μελετών που θα εκπονηθούν θα έχει ως στόχο την αειφορική αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών προς όφελος της αειφορικής ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, αλλά και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Οι μελέτες αυτές θα αποτυπώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υφιστάμενη κατάσταση, θα προτείνουν έργα υποδομής και θα κατανείμουν λιβαδικές μονάδες σε κτηνοτρόφους, ζητήματα εξαιρετικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων.

Τι περιμένουμε στο συνέδριο της ΕΛΕ

Να αναδείξει την πολλαπλή χρησιμότητα των λιβαδικών πόρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, στο φως των σημαντικών αλλαγών του πλαισίου διαχείρισης των λιβαδιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την ανάδειξη της βιοοικονομίας ως κεντρικού θέματος για την οικονομία και την περιβαλλοντική πολιτική.

Να παρουσιαστεί η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητα στα αντικείμενα της οικολογίας και της διαχείρισης των λιβαδικών οικοσυστημάτων, των λειμώνων, της άγριας πανίδας που ενδιαιτεί σε αυτά, των εναλλακτικών χρήσεων των λιβαδικών φυτών στη χώρα μας κ.ά.

Να συζητηθούν προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των λιβαδικών πόρων, τη νομοθεσία, τις προοπτικές και τα εργαλεία επίλυσής τους προς όφελος τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της κοινωνίας.

You might also like