Κωνσταντίνος Ι. Φεγγερός: Ζωοτροφές και πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

Κωνσταντίνος Ι. Φεγγερός

Ζωοτροφές και πρόσθετες ύλες ζωοτροφών- (Βρωματολογία)

Unibooks, 2017

ISBN 978-618-5304-11-9

318 σελ.

Τιμή: 32,50 ευρώ

Το βιβλίο με τίτλο “Ζωοτροφές και πρόσθετες ύλες ζωοτροφών: (Βρωματολογία)” έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη μελέτη των ζωοτροφών και των πρόσθετων υλών των ζωοτροφών.

Αποτελεί αναπόσπαστο και απολύτως αναγκαίο τμήμα του τρίπτυχου Φυσιολογία Θρέψεως – Βρωματολογία – Εφαρμοσμένη Διατροφή που στο σύνολό του πραγματεύεται τη σύγχρονη επιστήμη της διατροφής των ζώων. Για τη συγγραφή ακολουθήθηκε η δομή παλαιότερου βιβλίου (1975) με τον τίτλο “Βρωματολογία” του καθηγητή Περικλή Καλαϊσάκη, ιδρυτή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Εφαρμοσμένης Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η κατανομή της ύλης γίνεται σε πέντε κεφάλαια.

Στο πρώτο δίνονται οι βασικές έννοιες των ζωοτροφών και των συστατικών τους, στοιχεία για τη μεθοδολογία χημικής τους ανάλυσης και ποιοτικής τους εκτίμησης και η κατάταξη των ζωοτροφών σε διάφορες κατηγορίες.

Στο δεύτερο αναφέρονται οι κυριότερες χονδροειδείς ζωοτροφές, οι μέθοδοι συντήρησής τους, τα κύρια διαιτητικά τους χαρακτηριστικά και συστάσεις για τη χρήση τους στη διατροφή των ζώων. Στο τρίτο τα αντίστοιχα για τις κυριότερες συμπυκνωμένες ζωοτροφές.

Στο τέταρτο αναφέρονται η εννοιολογία των πρόσθετων υλών των ζωοτροφών, τα διάφορα είδη και οι ιδιότητες των πρόσθετων υλών και δίνονται συστάσεις για τη χρησιμοποίησή τους στη διατροφή των ζώων και στο πέμπτο στοιχεία για την τεχνολογική επεξεργασία των ζωοτροφών με στόχο τη βελτίωση των διαιτητικών τους χαρακτηριστικών και, κυρίως την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών.

Κωνσταντίνος Φεγγερός

Aποφοίτησε (1981) ως Γεωπόνος-Ζωοτέχνης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1981 έως το 1985 έκανε το διδακτορικό του στο Εργαστήριο Διατροφής (Τμήμα Ζωικής Παραγωγής) στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Διορίστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής (1981-1988) και στη συνέχεια ως Λέκτορας (1988), Επίκουρος  (1996), Αναπληρωτής Καθηγητής (2002) και Καθηγητής (2009).

Υπήρξε Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (2005-2007), πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (2009-2010) και Πρύτανης (2010-2014) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (από το 2008).

You might also like