Νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης από την Milkplan

Παρουσιάστηκε στην έκθεση Eurotier στο Ανόβερο.

Οι ανάγκες μιας κτηνοτροφικής μονάδας απαιτούν καθημερινά τη μετάδοση και διαχείριση δεδομένων για κάθε ζώο, τα οποία αποτελούν τον κύριο πυλώνα που την καθιστά βιώσιμη. Η Milkplan με πολυετή πείρα στον κτηνοτροφικό κλάδο, αναγνωρίζοντας και προβλέποντας τις τωρινές και μελλοντικές ανάγκες κάθε κτηνοτροφικής μονάδας συνάπτει συνεργασία με την εταιρία Panazoo SRL.

 

Ο σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης για λογαριασμό της Milkplan, το οποίο θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις και αυστηρές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ακριβή αναγνώριση και γαλακτομέτρηση των αιγοπροβάτων και αγελάδων.

Το νέο αυτό σύστημα θα είναι διαθέσιμο σύντομα καθώς η  πρώτη επίσημη παρουσίασή του έγινε στο πλαίσιο της μεγάλης επαγγελματικής έκθεσης Eurotier στο Ανόβερο, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία την προηγούμενη εβδομάδα.

You might also like