Μοντέρνα διαχείριση γαλακτοπαραγωγικών μονάδων αιγοπροβάτων

Η επιτυχία μιας αιγοπροβατοτροφικής μονάδας γαλακτοπαραγωγής εξαρτάται από τη γενική διαχείριση  και κυρίως από την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών με τις δυο βασικότερες να είναι: η καταγραφή δεδομένων εκτροφής και ο τεχνητός θηλασμός.
Άρθρο του Γιώργου Τσουμάνη *

 

Η επιμελής καταγραφή και ενημέρωση όλων των εξόδων και εσόδων, των διατροφικών μοντέλων και των προγραμμάτων προληπτικής και θεραπευτικής φαρμακευτικής αγωγής συμπεριλαμβανόμενων και των αποτελεσμάτων αυτών, η ατομική απόδοση κάθε ζώου και κυρίως οι αποδόσεις των ζώων που προέρχονται από την ίδια τη μονάδα σε συνδυασμό με τις αποδόσεις των προγόνων τους αποτελούν το ‘κλειδί’ για την μελλοντική οικονομική επιτυχία του εκτροφείου.

Καταγραφή δεδομένων εκτροφής

Το βασικό εργαλείο για τη δουλειά αυτή είναι τα συστήματα ‘ηλεκτρονικής γαλακτομέτρηση’ .Τα καλύτερα από αυτά περιλαμβάνουν ‘πρόγραμμα διαχείρισης μονάδας’ υψηλού επιπέδου και μηχανολογικό εξοπλισμό που βοηθά στην ταυτοποίηση και την καταγραφή της παραγωγής του κάθε ζώου σε καθημερινή βάση .

Επίσης περιλαμβάνουν ρυθμίσεις ‘ποιοτικής άλμεξης’. Η βάση δεδομένων του διαχειριστικού προγράμματος είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ‘διδάσκει’ τον κτηνοτρόφο το πως να κάνει τις σωστές ενέργειες στην καθημερινή ρουτίνα της μονάδας του.

Με την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος σε μια μονάδα το άμεσο ορατό αποτέλεσμα είναι εντός του 1ου εξαμήνου η μείωση κατά 20% του ζωικού κεφαλαίου χωρίς να μειωθεί ουσιαστικά η γαλακτοπαραγωγή του κοπαδιού. Στις παραπάνω τεχνολογίες κι εφαρμογές συνεργάτες μας είναι οι εταιρείες Milkrite – Interpuls , SCR Engineers Ltd.

 

Τεχνητός θηλασμός

Η εφαρμογή του τεχνητού θηλασμού είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη γενετική βελτίωση ενός κοπαδιού. Επίσης προσδίδει υψηλό πλεονέκτημα στην οικονομική διαχείριση και απόδοση της μονάδας.

Βασικά πλεονεκτήματα:

  • Απόλυτος έλεγχος του κόστους ανατροφής των αμνοεριφίων.
  • Μείωση τους κόστους ανατροφής των αμνοεριφίων.
  • Αύξηση της συνολικής γαλακτοπαραγωγής της μονάδας.
  • Εξοικονόμηση χρόνου.
  • Γενετική βελτίωση.
  • Βελτίωση της υγείας του κοπαδιού.
  • Σωστή και ασφαλής ανάπτυξη των αμνοεριφίων και κυρίως των ζώων αντικατάστασης.
  • Μείωση της θνησιμότητας των νεογέννητων.

Στη συγκεκριμένη τεχνολογία συνεργάτες μας είναι οι εταιρείες Alpuro BREEDING, Arts Food Products BV.


* Ο Γιώργος Τσουμάνης είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Milking Systems.

You might also like