Δυναμικό παρόν έδωσε η Δωδώνη στο Dairy Conference

Το 1ο συνέδριο για το γάλα και τα γαλακτοκομικά στην Ελλάδα

Δυναμική παρουσία είχε η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη στο 1ο Dairy Conference, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΒΓΑΠ, για το γάλα και τα γαλακτοκομικά, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στις παγκόσμιες τάσεις διατροφής, στις προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς και στο θεσμικό πλαίσιο, την ιχνηλασιμότητα και τη διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας των γαλακτοκομικών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

 

Στελέχη της Δωδώνη συμμετείχαν στην ενότητα για τα ΠΟΠ Ελληνικά Γαλακτοκομικά προϊόντα με κύριο θέμα συζήτησης την “Αύξηση της αναγνωσιμότητας και ανάπτυξη των πωλήσεων του εθνικού προϊόντος Φέτα ΠΟΠ”. Συγκεκριμένα, στην ενότητα για την ελληνική ΠΟΠ φέτα, συμμετείχαν ο Ιωάννης Βιτάλης, Αντιπρόεδρος της Δωδώνη και Πρόεδρος της υπό σύστασης Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για την Προστασία της Φέτας και ο Δρ. Δημήτρης Γκίκας, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Δωδώνη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Ιωάννης Βιτάλης αναφέρθηκε στο πως θα μπορούσε να προστατευτεί η ελληνική φέτα ΠΟΠ, εστιάζοντας στην ανάγκη για άμεση, συλλογική δράση και ενεργοποίηση της πολιτείας, των αρμόδιων φορέων, των γαλακτοβιομηχανιών και των παραγωγών για την υπό σύσταση Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας, ώστε να υπάρχει έλεγχος για το συγκεκριμένο ελληνικό ΠΟΠ προϊόν μέσα από συγκεκριμένους κανόνες, που θα του δώσουν περαιτέρω αξία.

Ο Δρ. Δημήτρης Γκίκας από την πλευρά του αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης και δημιουργίας ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας της φέτας και της πρώτης ύλης, καθώς υπάρχει η σχετική τεχνολογία και μεθοδολογία που θα μπορούσε να επιτρέψει την παρακολούθηση της πορείας του γάλακτος και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της φέτας και συνεπώς την εξασφάλιση της ελληνικότητάς της και της αξίας της.

Το 1ο Dairy Conference για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ελλάδα, εστίαζε στις παγκόσμιες τάσεις, σε insights για την ελληνική και διεθνή αγορά, στα ζητούμενα των καταναλωτών, στα ευρύτερα ζητήματα του κλάδου, στις νέες διατροφικές τάσεις, στις προκλήσεις, στο κανονιστικό πλαίσιο και σε λύσεις και εργαλεία που προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης και δίνουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Στόχος του είναι να καθιερωθεί ως ένα σταθερό σημείο συνάντησης και διαλόγου όσων συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν.

You might also like