Μεγαλόπνοο το ‘Σχέδιο Πισσαρίδη για την Ελληνική Οικονομία’

Τουρισμός και αγροδιατροφή στις προτεραιότητες για την ανάπτυξη

Την ενδιάμεση έκθεση για το ‘Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία’ έδωσε στη δημοσιότητα η επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο Χριστόφορος Πισσαρίδης, Καθηγητής, του London School of Economics και του Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος του Βραβείου Nobel Οικονομικών 2010.

 

Η Έκθεση αποτελεί ενδιάμεσο και άρα ημιτελές κείμενο, που παραδόθηκε  για παρατηρήσεις και σχολιασμό. Θα οδηγήσει σε τελική Έκθεση τον Σεπτέμβριο 2020, αφού γίνουν προσθήκες και προσαρμογές στις ενότητες της παρούσας και αφού προστεθούν και νέες ενότητες.

Η Έκθεση αναλύει, κατά σειρά, τα κύρια χαρακτηριστικά και τάσεις της ελληνικής οικονομίας, τις βασικές διεθνείς τάσεις που θα επηρεάσουν τη μελλοντική της πορεία, τη γενική κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η οικονομία ώστε να επιτευχθεί ισχυρή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, τις σημαντικότερες αγκυλώσεις που εμποδίζουν επί του παρόντος την αναπτυξιακή τροχιά, και προτεινόμενες δράσεις αναπτυξιακής πολιτικής.

Η τελική Έκθεση προγραμματίζεται να έχει επίσης ανάλυση και προτάσεις σε σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και μεταφορών, του αγροδιατροφικού συμπλέγματος, της μεταποιητικής βιομηχανίας, του τουρισμού, του συστήματος κοινωνικής προστασίας, της αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, της ενίσχυσης των εξαγωγών, όπως και άλλων που δεν αναπτύσσονται επαρκώς στο παρόν ενδιάμεσο κείμενο.

Προβλέπεται επίσης να γίνει αναφορά στη χρηματοδότηση των προτεινόμενων δράσεων καθώς και στη διακυβέρνηση του σχεδίου ανάπτυξης.

Τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή Πισσαρίδη θα εξειδικεύσει τη θέση της για το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το οποίο πάντως θεωρεί σημαντικό για την ανάπτυξη της Ελλάδας

 

Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης

Η Έκθεση υιοθετεί μια μεσοπρόθεσμη οπτική, καθώς η ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας προϋποθέτει δομικές αλλαγές που είναι εύλογο να συνεχίσουν να εξελίσσονται σε βάθος ετών, οπότε και θα φανούν τα πλήρη αποτελέσματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι αλλαγές δεν πρέπει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό. « Τα θετικά αποτελέσματα αναμένεται να είναι ισχυρά ήδη από την αρχή. Ενδεικτικά, η αξιόπιστη τοποθέτηση της οικονομικής πολιτικής για την υποστήριξη ισχυρότερων ρυθμών ανάπτυξης μπορεί να προσελκύσει άμεσα επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και ανθρώπινο κεφάλαιο. Επίσης, όσο χάνονται ευκαιρίες, η σχετική θέση της ελληνικής οικονομίας επιδεινώνεται και η έκθεσή της σε κινδύνους από το διεθνές περιβάλλον αυξάνεται» αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Η επιτροπή εκτιμάει οτι αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι συχνά απρόβλεπτοι, όπως αποδείχτηκε από την πανδημία COVID19 που βρίσκεται σε εξέλιξη. To βάθος και η έκταση της τρέχουσας ύφεσης στην ελληνική οικονομία και παγκοσμίως είναι ακόμη δύσκολο να προβλεφθούν, όμως ασφαλώς πρόκειται για μια πολύ έντονη διαταραχή που απαιτεί, εκτός από τους βραχυπρόθεσμους χειρισμούς, και επιτάχυνση των πολιτικών ενίσχυσης της παραγωγικής δομής.

Τι βλέπει η έκθεση για τον COVID-19

Ο ιός COVID-19 έχει δυνητικά κρίσιμο αντίκτυπο στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η επιτροπή Πισσαρίδη στο Σχέδιό της, « η ψηφιακή επανάσταση μετατοπίζει σταδιακά τους εργαζόμενους από αυτοματοποιημένες θέσεις εργασίας, ειδικά στη μεταποίηση, σε ‘ανθρώπινες θέσεις εργασίας’ που περιλαμβάνουν ανθρώπινη αλληλεπίδραση, όπως υγεία και φροντίδα, φιλοξενία και ελεύθερος χρόνος, ο οποίος ξοδεύεται συνήθως σε κοινωνικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, η πανδημία φαίνεται να επιταχύνει τον αυτοματισμό: εταιρείες που εκτιμούσαν ότι θα αυτοματοποιήσουν ορισμένες διαδικασίες τα επόμενα χρόνια, προτίθενται να επιταχύνουν την αυτοματοποίηση μέσα στους επόμενους μήνες. Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι οι θέσεις εργασίας των ανθρώπων είναι πιο αργές για να δημιουργηθούν (ή να αναδημιουργηθούν, δεδομένων των περιοριστικών μέτρων της κυκλοφορίας) από τον φόβο ότι μπορεί να υπάρξουν επόμενα κύματα της πανδημίας. Αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα για τους εργαζόμενους, καθώς η απώλεια θέσεων εργασίας επιταχύνεται αλλά το κέρδος της εργασίας επιβραδύνεται».

Δύο ‘σωτήριες’ κατευθύνσεις

Σύμφωνα με την έκθεση η ελληνική οικονομία πρέπει να στραφεί προς τις παρακάτω δύο κατευθύνσεις.

Πράσινη ανάπτυξη. Συνολικά, η κατεύθυνση στην πράσινη ανάπτυξη εκφράζεται, κατά προτεραιότητα, στις εξής περιοχές:

  • Ενίσχυση χαρακτηριστικών κυκλικής οικονομίας
  • Δράσεις για το κλίμα: Περιορισμός της κλιματικής αλλαγής, ενεργειακός μετασχηματισμός και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος
  • Αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη προστασία του περιβάλλοντος

Η κατεύθυνση στην πράσινη ανάπτυξη, εκτός από την συσχέτιση με τους τομείς υποδομών και ενέργειας, είναι σημαντική ως βάση και για την ενίσχυση τομέων όπως ο τουρισμός και η αγροδιατροφή και συνολικά η εμπέδωση της «πράσινης» εικόνας της χώρας.

Έξυπνη ανάπτυξη. Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας διέρχεται μέσα από την ανάπτυξη και προσέλκυση ανθρώπινου κεφαλαίου και από την ενίσχυση του ρόλου της τεχνολογίας στην παραγωγή. Σε κομβικούς τομείς της παραγωγής και της διοίκησης, η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της καινοτομίας και πολιτικών έξυπνης εξειδίκευσης.

You might also like