AGRIbusiness την εποχή του covid 19 …

Εντυπώσεις από τη διοργάνωση του 3ο AGRIbusiness Forum,

Πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2020, το 3ο Συνέδριο AGRIbusiness Forum με φυσική παρουσία …. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη (οδός Πειραιώς, Αθήνα), τόσο με  φυσική παρουσία, όσο και με ταυτόχρονη προβολή στο διαδίκτυο στον διαδικτυακό χώρο www.agribusinessforum.org.
Ρεπορτάζ:  Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα

 

Συμμετείχαν και οι 30 εισηγητές των διαφόρων θεμάτων, οι οποίοι ήλθαν από διάφορα μέρη, ακόμα και από την Ολλανδία, ενώ λόγω ανυπέρβλητων περιορισμών μόνο τέσσερις εισηγητές συνδέθηκαν μέσω διαδικτύου, αξιοποιώντας τέσσερα διαφορετικά συστήματα τηλεδιασκέψεων που ενεργοποίησαν την εφευρετικότητα των τεχνικών και πέτυχαν καινοτόμες λύσεις για την επιτυχή υλοποίηση του 3ου AGRIbusiness Forum.

Η επιτυχία του 3ου AGRIbusiness Forum οφείλεται στην οργανώτρια εταιρεία Geo Routes Cultural Institute και ειδικότερα στις επιλογές του Γιάννη Μπαλακάκη, στις οργανωτικές δεξιότητες της Χριστίνας Μάγγου και σε εξειδικευμένο ευάριθμο σύνολο συνεργατών. Σημαντική ήταν η ανάρτηση τίτλων στο διαδίκτυο από τον υπεύθυνο ροής…

Ο τίτλος του 3ου AGRIbusiness Forum 2020 φέτος ήταν: «Βιώσιμη Γεωργία, Ασφάλεια, Υγιεινή & Επισιτιστική επάρκεια στην μετά COVID-19 εποχή» που συνετέθει από πέντε θεματικές, οι οποίες ήταν: (1) Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι προκλήσεις για βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα, (2) Κυκλική Οικονομία, Internet of Food, Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Δίκτυα Λιανικής, (3) Εργαλεία χρηματοδότησης, ασφάλισης & σύγχρονων υπηρεσιών, (4) Επισιτιστική ασφάλεια, θρεπτική αξία και διατροφική επάρκεια στην αλυσίδα τροφίμων και (5) Πολιτικές αντιμετώπισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προκλήσεων στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Στο χώρο των πληροφοριών των εισηγήσεων μπορούμε να διακρίνουμε σημεία από την ανάλυση του καθηγητή Χαράλαμπου Κασίμη, όπου αναγνωρίζεται ότι η μακροχρόνια εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην Ευρώπη συνέβαλε στην αντιμετώπιση μερικών προβλημάτων όπως η διασφάλιση της Ευρωπαϊκής αυτάρκειας (πάντα λαμβάνοντας ισχυρά υπ’ όψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αγροτικών προϊόντων και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως αγροτικών προϊόντων), η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγοσμιοποιημένη διάσταση της οικονομίας, η εξασφάλιση ικανοποιητικού ακόμα γεωργικού εισοδήματος και η μείωση της φτώχειας στην ΕΕ.

Όμως, και εδώ βρίσκεται η σημαντική είδηση, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της γεωργίας (συνολικά, δηλαδή και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και της αλιείας και της δασοπονίας) καθώς και των αγροτών και γενικότερα των κατοίκων της υπαίθρου προσπαθούσαν να επιλυθούν πάντα σε βάρος του περιβάλλοντος, της φύσης και της βιοασφάλειας.

Στρατηγικές προτεραιότητες για την Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ

Και σε ένα άλλο σημείο των πολύ ενδιαφερόντων προσεγγίσεων της αναγκαίας στρατηγικής εντοπίζουμε τις προτεινόμενες τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες για την λεγόμενη Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ:

  1. Γενναία δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού
  2. Επαναφορά της προτεραιότητας της τοπικής ανάπτυξης με τοπική εφοδιαστική αλυσίδα και σύντομες αλυσίδες αξίας (short value chains)
  3. Ποιότητα & Ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων & τροφίμων και
  4. Διασύνδεση της έρευνας & γνώσης με τους αγρότες.

Τελικά μοιάζει ότι ο covid 19 μας ωθεί να επανέλθουμε στην προτεραιότητα για τοπική διατροφική ασφάλεια, για περισσότερη φροντίδα για την ευημερία των αγροτών και για φροντίδα του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, οικονομικού κλπ)

Με πάρα πολύ προσοχή ακούσαμε τον καθηγητή Γιώργο Ζαλίδη να μιλά με πάθος για την γεωργία μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα και την μεγάλη προσοχή όλων πλέον για την επαναφορά της λαϊκής θυμοσοφίας που άφηνε το χωράφι 1-2 χρόνια να «ξεκουρασθεί», αποδεχόμενη μια προσωποποίηση όλου του φυσικού περιβάλλοντος και της ζωής και κάτω από το έδαφος, αλλά και την ισορροπία που είναι η μαγική λέξη στην φύση. Ξανά συνειδητοποιήσαμε ότι το χωράφι δεν είναι εργοστάσιο.

Ακούγοντας τον Γ. Κρεμλή ξανά θυμήθηκα τον παππού μου στον Καταχά Πιερίας που ήταν παραγωγός πραγματικού πλούτου, αυτάρκης, και ταυτόχρονα δεν πετούσε τίποτε εφαρμόζοντας πλήρως της αρχές της κυκλικής οικονομίας, χωρίς «ευρωπαϊκά» προγράμματα και βαρύγδουπους ερευνητικούς τίτλους, απλά σεβόμενος την φύση, το περιβάλλον.

Και ο chef του NATU Restaurant (Κηφισιά) Δημήτρης  Σκαρμούτσος μας ξαναθύμησε την οικονομία της γιαγιάς μου, που με την σοφία της, όταν μαγείρευε δεν πετούσε τίποτε απολύτως. Σήμερα που έχει διαταραχθεί ο σεβασμός στην σοφία της πείρας των προγόνων μας, και οι νεότεροι τα ξέρουν όλα ή τα βρίσκουν στο internet, προγράμματα μαμούθ προσπαθούν να επασχεδιάσουν την υπεύθυνη γαστρονομία και την διαχείριση των απορριπτόμενων τροφίμων.

Όλες οι εισηγήσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές και αξίζει όποιος ενδιαφέρεται να ανατρέξει στο μαγνητοσκοπημένο 3ο AGRIbusiness Forum, όπου ο καθ Ε. Ιακώβου από το Τέξας των ΗΠΑ και ο καθηγητής Δ. Βλάχος από το ΑΠΘ Θεσσαλονίκης παρουσίασαν την νέα ερευνητική προσπάθεια ύψους πολλών εκατ. για την εξασφάλιση της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας ώστε οι πληθυσμοί να τροφοδοτούνται επαρκώς ακόμα και σε  περιόδους κρίσης όπως στην εποχή του covid 19.

Ενώ ο  Ν. Δούκας, αντιπρόεδρος ΕΛΓΑ παρουσίασε σκέψεις και αποφάσεις για τα μελλοντικά σχέδια του ΕΛΓΑ για την αντιμετώπιση των γεωργικών αποζημιώσεων. Είναι ανεδαφικό να αναζητάται ότι μπορεί η ιδιωτική οικονομική να αντιμετωπίσει προβλήματα ασφάλισης κινδύνων στο «ανοιχτό χωρίς οροφή μαγαζί», που είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία. Είναι λάθος να επωμίζεται όλες τις αβεβαιότητες και το κόστος αντιμετώπισης των κινδύνων στην αγροτική παραγωγή, ο αγρότης μόνος του, με τις εισφορές του, για μείζονα προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή που δημιουργείται, μεταξύ άλλων, και από τις επιλογές ποιότητας ζωής των αστών … …. Πρέπει να εισφέρει και ο δημιουργών το πρόβλημα αστός.

Ο ελληνικός τουρισμός να γίνει …ελληνικός

Στον πολύ μικρό χώρο της καταγραφής των πρώτων εντυπώσεων από το πολύ πετυχημένο, από πλευράς οργάνωσης και περιεχομένου, 3ο AGRIbusiness Forum, αξίζει να αναφερθεί η πολύ προσεκτική αναφορά του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στον Αγροτουρισμό, ως κομμάτι του AGRIbusiness. Με πολύ ικανοποίηση καταγράφηκε ότι αναγνωρίζεται ότι ο Αγροτουρισμός είναι αντικείμενο των αγροτικών επαγγελμάτων, και μάλιστα όχι αυτοτελές, αλλά απλά και μόνο συμπληρωματικό των κύριων αγροτικών επαγγελμάτων, που είναι ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος και ο ψαράς. Επίσης εξαγγέλθηκε ότι η αγροδιατροφή και η γαστρονομία θα έχει σημαίνοντα ρόλο στην προβολή και στη διαφήμιση του ελληνικού τουρισμού στο προσεχές διάστημα.

Έχει μακρύ και μεγάλο δρόμο ο ελληνικός τουρισμός για να γίνει ελληνικός και όχι «αποικιοκρατικής μορφής». Σε έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανταγωνισμού και έκανε η PwC τον Ιούνιο 2017 καταγράφηκε ότι από τα συνολικά έξοδα μιας τουριστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ξοδεύονται σε ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες μόλις το 7% (και ειδικά στην Περιφέρεια Κρήτης φθάνει στο 13%! …), ενώ στην γειτονική Ιταλία οι Ιταλοί επιχειρηματίες τουρισμού δαπανούν το 70% κατά μέσο όρο σε Ιταλικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αλλά ακόμα και αυτό το «αναιμικό» 7% ταξιδεύει πολλά χιλιόμετρα από το τόπο παραγωγής του μέσα στην Ελλάδα για να φθάσει στην τουριστική κατανάλωση …

Κατά την διάρκεια του 3ου AGRIbusiness Forum, στους ευρύχωρους χώρους του, φιλοξενήθηκε η δημόσια διαδικτυακή συζήτηση του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής με θέμα «Βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα», από τις 12.00 έως τις 13.00, όπου αγρότες, παραγωγοί πραγματικού εθνικού πλούτου, συζήτησαν μόνο σε μία από τις θεματικές του 3ου AGRIbusiness Forum.


Στην κεντρική φωτογραφία: από αριστερά, οΝίκος Θυμάκης, ο καθηγητής Χαράλαμπος Κασίμης, ο  Δημήτριος Μιχαηλίδης και ο καθηγητής  Γεώργιος Ζαλίδης. Φωτογραφία: Θ. Αναγνωστόπουλος

You might also like