Θεσμικοί φορείς τοποθετούνται για τις ονομασίες προϊόντων

Επιστολή στους Έλληνες ευρωβουλευτές ενόψει σχετικών - σημαντικών- αποφάσεων

Το ζήτημα της ονομασίας των προϊόντων γάλακτος και κρέατος θίγουν για μια ακόμα φορά ελληνικοί θεσμικοί φορείς της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεξάγεται μια σημαντική συζήτηση – και μάχη απόψεων και συμφερόντων ασφαλώς- μεταξύ των κοινοτικών οργάνων, των παραγωγών, των κρατών και της μεταποίησης.

 

Μια ισχυρή ομάδα θεσμικών φορέων από την Ελλάδα υπογράφουν τη σχετική επιστολή και εφιστούν την προσοχή στους Έλληνες ευρωβουλευτές  σε ένα ζήτημα υψηλής κρισιμότητας για τον εθνικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό, τομέα κρέατος και γάλακτος.

Η επιστολή στάλθηκε ενόψει της ψήφισης του Σχεδίου Νομοθετικού Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου [Έκθεση Eric Andrieu, Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου].

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «Με τη συμμετοχή ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού πολυεθνικών εταιρειών στην αγορά χορτοφαγικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια, άρχισε να υιοθετείται και να διευρύνεται η χρήση ονομασιών όπως ‘μπριζόλα’, ‘μπέργκερ’, ‘λουκάνικο’, ‘γάλα’, ‘τυρί’, ‘γιαούρτι’ κ.λπ. για φυτικής προέλευσης προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις προϊόντων γάλακτος και κρέατος».

Αυτό το είδος μάρκετινγκ, σύμφωνα με τους φορείς,  παραπλανά  τους καταναλωτές της ΕΕ, ωθώντας τους να πιστεύουν ότι οι φυτικές απομιμήσεις προϊόντων γάλακτος και κρέατος αποτελούν «ισοδύναμο» υποκατάστατο των πρωτοτύπων. Ωστόσο, ενώ τα φυτικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν πηγή πρωτεΐνης, δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ίδια θρεπτική αξία με τα ζωικά προϊόντα που προσπαθούν να μιμηθούν. Επιπλέον, είναι απαράδεκτο τα προϊόντα αυτά να παρουσιάζονται ως πιο υγιεινές επιλογές, δεδομένου ότι υπόκεινται σε υπερ-επεξεργασία και συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα, αλάτι, ζάχαρη και λίπος.

Ο Γάλλος Eric Andrieu από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

 

Ενόψει της ψήφισης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης Eric Andrieu, oι παραγωγοί απομιμήσεων προϊόντων κρέατος και γαλακτοκομικών έχουν εντείνει τις προσπάθειες επηρεασμού των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στοχευμένες ενέργειες lobbying οι οποίες όχι μόνο αντιβαίνουν τα συμφέροντα του τομέα παραγωγής γάλακτος και κρέατος, αλλά και εγείρουν θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την αξιόπιστη πληροφόρηση των Ευρωπαίων και Ελλήνων καταναλωτών.

«Ως εθνικοί φορείς εκπροσώπησης του τομέα γάλακτος και κρέατος, αναγνωρίζουμε την επιθυμία ενός τμήματος των καταναλωτών για τη διάθεση προϊόντων φυτικής προέλευσης στην αγορά. Ωστόσο, απαιτούμε ένα δίκαιο μάρκετινγκ που σέβεται τόσο τους καταναλωτές όσο και το έργο που επιτελείται από γενιές αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη την Ευρώπη» αναφέρεται στην επιστολή.

Οι ονομασίες κρέατος και γάλακτος έχουν βαθιές ρίζες στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Αποτελούν παραδοσιακές ονομασίες, που έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου με τη σκληρή δουλειά των παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων, καθιστώντας τες μοναδικές. Με την έκρηξη στην εμπορία απομιμήσεων προϊόντων γάλακτος και κρέατος, διακυβεύεται αυτή η κοινή κληρονομιά. Η βιομηχανία απομίμησης έχει εκμεταλλευτεί ένα ευρωπαϊκό κενό για να σφετεριστεί αυτές τις ισχυρές κοινές ονομασίες υπέρ της.

Εάν επιθυμούμε να προστατεύσουμε την τοπική και περιφερειακή μας κληρονομιά με Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να προστατεύουμε εξίσου τις ονομασίες πιο ‘κοινών’ ονομασιών που αποτελούν, επίσης, μέρος της κληρονομιάς μας.

Για τον ευρωπαϊκό και εθνικό κτηνοτροφικό τομέα, αυτή δεν είναι μια μάχη, αλλά μια έκκληση για αναγνώριση και σεβασμό στο έργο εκατομμυρίων ευρωπαίων αγροτών και εργαζομένων στον τομέα της κτηνοτροφίας οι οποίοι διατηρούν τις περιοχές της υπαίθρου ζωντανές, παρέχοντας στους καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα κρέατος και γάλακτος, τα οποία απολαμβάνουν γενιές και γενιές ως μέρος της ευρωπαϊκής γαστρονομικής κληρονομιάς και της ισορροπημένης διατροφής.

Το νομικό πλαίσιο που προστατεύει τις ονομασίες στον γαλακτοκομικό τομέα δημιούργησε ένα δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο και οδήγησε σε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Αυτό που ζητούμε δεν είναι μόνο να διαφυλαχτεί αυτό το πλαίσιο, αλλά και να επεκταθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Για τους παραπάνω λόγους, καλούμε τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να υπερασπιστούν την αρχική τροπολογία Αρ. 165 όπως εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2019 σε επίπεδο Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (έκθεση Εric Andrieu) και να μην αποδεχθούν κανένα συμβιβασμό.


Την επιστολή υπογράφουν ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Παναγιώτης Πεβερέτος), ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε (Αλέξανδρος Κοντός), οι φορείς ΟΔΙΠΠΑΦ (Παύλος Σατολιάς),  Ένωση Ελληνικών Τυροκομείων (Νικόλαος Τάχας ) και  Gaia Επιχειρείν (Ιωάννης Μαυρουδής).

You might also like