Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Με θέμα τον καταρτισμό σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους νέο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο: «Καταρτισμός σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με χρήση μηχανιστικών μοντέλων: Εισαγωγή».

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρεις μήνες (53 ώρες): 33 ώρες σύγχρονης & 20 ώρες ασύγχρονης διδασκαλίας και η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται μέχρι τις 31/03/2021.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κατάρτιση σιτηρεσίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής με χρήση μηχανιστικών μοντέλων» δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό ζωοτεχνικό επίπεδο των εκμεταλλεύσεων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και την ανάγκη εκπαίδευσης των διατροφολόγων σε σύγχρονα, μεγάλης ακρίβειας μηχανιστικά μοντέλα, όπως το σύστημα διατροφής του Πανεπιστημίου Cornell των ΗΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στη χρήση σύγχρονων εργαλείων καταρτισμού σιτηρεσίων μέσω μίας ολοκληρωμένης διατροφικής προσέγγισης. Η εκπαίδευση θα γίνει με χρήση του εργαλείου κατάρτισης σιτηρεσίων AMTS, που βασίζεται στο σύστημα διατροφής του Πανεπιστημίου Cornell

Το αναφερόμενο πρόγραμμα απευθύνεται: α) Σε παραγωγούς με εμπειρία > 5 ετών, β) Σε επαγγελματίες του κλάδου (ζωοτέχνες, κτηνιάτρους) και γ) Σε φοιτητές Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής. Με τη περάτωση του εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα λαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Η έναρξη της επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2021 και την επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο Φώσκολος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής παραγωγής.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης- Ενημερωτικό Υλικό

You might also like