Λιβανός (YπAAT): Διαφωνίες με το Nutriscore

Αναμένονται αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη σήμανση τροφίμων

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Στέλλας Κυριακίδου, ο πρώτος εξέφρασε τις διαφωνίες της ελληνικής πλευράς για την προωθούμενη νομοθεσία στην ΕΕ όσον αφορά τη σήμανση των διατροφικών προϊόντων.

 

Ο κ. Λιβανός παρουσίασε στην Επίτροπο την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για την επανατοποθέτηση και την προώθηση του brand name της «Ελληνικής Διατροφής» ως αναπόσπαστου στοιχείου της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας, στο πλαίσιο και της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε ότι κρίσιμη παράμετρο της πρωτοβουλίας αποτελεί η πλήρης εναρμόνιση και ουσιαστική συμβολή της πρωτοβουλίας στην εφαρμογή των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής «From Farm to Fork».

Η νομοθετική πρωτοβουλία

Επίσης, ο κ. Λιβανός έθεσε στην Ευρωπαία Επίτροπο το ζήτημα της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας σε επίπεδο ΕΕ για την εμπρόσθια διατροφική επισήμανση των τροφίμων (Front of Pack Nutrition Labeling). Επισήμανε την ανάγκη για εναρμόνιση των συστημάτων στην ΕΕ, εκφράζοντας ταυτόχρονα σοβαρές επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την πληρότητα προτεινόμενων σχημάτων όπως το Nutri- Score, και υπογράμμισε την ανάγκη οποιοδήποτε σύστημα επισήμανσης να λαμβάνει επαρκώς υπόψη όλες τις διατροφικές παραμέτρους και να μην υποβαθμίζει τη διατροφική αξία των παραδοσιακών διαιτολογίων και τροφίμων όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο.

Η Ευρωπαία Επίτροπος διαβεβαίωσε τον κ. Λιβανό ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμιά συγκεκριμένη απόφαση για το ζήτημα, καθώς και ότι θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και αξιολόγηση των προτάσεων που συζητούνται, ενώ, όπως σημείωσε, λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη οι επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί, μεταξύ των οποίων και από την ελληνική κυβέρνηση. Η κα Κυριακίδου επισήμανε επίσης ότι η ακολουθουμένη διαδικασία θα ολοκληρωθεί με συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τέλος, η κα Κυριακίδου συνεχάρη τη χώρα για τον χειρισμό που ακολούθησε η Ελλάδα σχετικά με σκάφος Elbeik που επί τρεις μήνες εν πλω μετέφερε ζώντα βοοειδή. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβεβαίωσε την Επίτροπο ότι η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθητοποίησή της σχετικά με ζητήματα ευζωίας και προστασίας των ζώων.

Τι είναι το Nutri-Score

Το Nutri-Score αναμένεται πως θα είναι μια διατροφική ετικέτα η οποία θα εμφανίζεται στη συσκευασία κάθε τυποποιημένου/ συσκευασμένου τροφίμου (εμπρόσθια διατροφική επισήμανση  τροφίμων). Η ετικέτα αποτυπώνει χρωματικά τη θρεπτική αξία των τροφίμων και ποτών κατατάσσοντάς; τα σε συγκεκριμένη κλίμακα 5 χρωμάτων και γραμμάτων. Το Α είναι πράσινο και  αντιπροσωπεύει την καλύτερη διατροφική ποιότητα ενώ το Ε είναι σκούρο πορτοκαλί κι επισημαίνει τη χαμηλότερη διατροφική ποιότητα.

You might also like