Παραγωγή γάλακτος:  Σημαντική παγκοσμίως, αλλά υπό ‘πίεση’

Πως η τεχνολογία θα απογειώσει στο μέλλον την παραγωγή γάλακτος

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις, καινοτόμες ιδέες που περιμένουν να μετατραπούν σε εφαρμογές στην κτηνοτροφία, αισιοδοξία ότι η τεχνολογία θα απογειώσει στο μέλλον την παραγωγή γάλακτος αλλά και κάποια …ανησυχία για το ποια θα είναι σε μερικά χρόνια η θέση που θα έχει το γάλα στην ανθρώπινη διατροφή, χαρακτηρίζουν τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά γάλακτος, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στην ευρύτερη αγορά…

 

Το Dairy News παρουσιάζει στο κείμενο που ακολουθεί στοιχεία από την κεντρική εισήγηση που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του IFCN Dairy Network, ενός διεθνούς φορέα ο οποίος συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί δεδομένα που αφορούν στην παγκόσμια παραγωγή γάλακτος ενώ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες και ιδιώτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εν λόγω αγορά. Το πρόσφατο συνέδριο του IFCN ήταν αφιερωμένο στο ψηφιακό μέλλον της γαλακτοπαραγωγής και πριν από τις εισηγήσεις των καλεσμένων του, η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε ορισμένα στοιχεία για την παγκόσμια γαλακτοπαραγωγή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθώς βρισκόμαστε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Βήμα πρώτο: Αναζητώντας τα προβλήματα

Ο Philipp Goetz (Lead Product Development) και η Alice Diepenbrock (Lead Data & Quality) στον ερευνητικό φορέα IFCN, ο οποίος είχε την ευθύνη της διεξαγωγής του συνεδρίου, παρουσίασαν εισήγηση με τίτλο Defining the problems of todays dairy world.

Σύμφωνα με τους εισηγητές, τα δύο κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια γαλακτοβιομηχανία είναι η όλο και περισσότερο απαξιωμένη εικόνα του γάλακτος μεταξύ των ευρύτερου καταναλωτικού κοινού και η έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τον κλάδο της παραγωγής/ επεξεργασίας του γάλακτος συνολικά. Τα δύο αυτά προβλήματα είναι εντονότερα στις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες αλλά εμφανίζονται πλέον σε όλον τον κόσμο.

Όσο αφορά τους καταναλωτές, οι εισηγητές εντοπίζουν: α) αυξανόμενη ενσυναίσθηση για το μέλλον του πλανήτη και τη διαβίωση των ζώων, β) νέες παγκόσμιες τάσεις που πυροδοτούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως η αμφιλεγόμενη πρακτική ‘Cancel’) και γ) η ανάδυση νέων αναγκών και προσδοκιών όσον αφορά τα τρόφιμα και τη διατροφή. Τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν, όπως είναι αναμενόμενο ένα νέο καταναλωτικό προφίλ που η κτηνοτροφία θα πρέπει να διερευνήσει ενδελεχώς.

Από την άλλη πλευρά, οι κτηνοτρόφοι είναι πλέον αντιμέτωποι με : α) τις ραγδαίες αλλαγές όσο αφορά τα συστήματα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, β) την όλο και πιο ιδιαίτερη -σε αξίες κι αρχές- παγκόσμια πελατεία του γάλακτος και των γαλακτοκομικών/ τυροκομικών προϊόντων και γ) την αργή προσαρμογή τους ως επαγγελματίες, στις έντονες αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η αγορά απαιτεί πιο ενημερωμένους και πιο ευέλικτους παραγωγούς κι αυτό κάποιες φορές δεν είναι εύκολο.

Αν και αυξάνεται η κατανάλωση γάλακτος στον κόσμο και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες (αριστερά), στη Δύση και ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες όπως η Νορβηγία (δεξιά), η κατανάλωση πέφτει κι αυτό είναι ένα ‘καμπανάκι’.

 

Βήμα δεύτερο: Αποτυπώνοντας τον κλάδο

Υπολογίζεται ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν περίπου 120 εκατ. οργανωμένες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την Ινδία να είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη κτηνοτροφική παραγωγή και σχεδόν 70 εκατ. φάρμες σε λειτουργία το 2020. Η μεγάλη πολυμορφία στις φάρμες που λειτουργούν ανά τον κόσμο και τα διαφορετικά ποσοστά συγκέντρωσης στην ίδια τη γαλακτοβιομηχανία ανά χώρα,  είναι κύρια χαρακτηριστικά αυτού του τεράστιου κλάδου. Όσο αφορά τα EBITA κέρδη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα στοιχεία του IFCN Network δείχνουν ότι το περιθώριο κερδοφορίας βαίνει μειούμενο τα τελευταία χρόνια- αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από το 6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι δύο εισηγητές και τα οποία αφορούν σε δείγμα 170 τυπικών, οργανωμένων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε όλον τον κόσμο, το ένα τρίτο των εκτροφών είχε το 2020 αρνητικά αποτελέσματα και περίπου το ένα τέταρτο είχε πενιχρά ή πολύ μικρά κέρδη (μέχρι 5%).

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 41% των κτηνοτρόφων στο εξεταζόμενο δείγμα έχει προσωπικό εισόδημα από την εργασία του κάτω του μέσου όρου του επαγγέλματος συνολικά, ενώ το 7% δεν  μπορεί να εξασφαλίσει ούτε καν τον μισθό του από την κτηνοτροφική δραστηριότητα- κοινώς ‘μπαίνει μέσα’. Το πρόβλημα, σύμφωνα με το IFCN, είναι ότι με τέτοιες επιδόσεις καθίσταται υπερβολικό να ζητάμε από τον κτηνοτροφικό κλάδο να προσαρμοστεί στις αλλαγές που δρομολογούνται. Αυτό είναι το μέγα στοίχημα που καλείται να κερδίσει η αγορά της τεχνολογίας.

Αριστερά: Το περιθώριο κέρδους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βαίνει μειούμενο τα τελευταία χρόνια. Δεξιά: Ένα μικρό αλλά όχι ασήμαντο ποσοστό κτηνοτρόφων, μπαίνει μέσα από τη δουλειά του (κόκκινο τμήμα). Πολύ δουλειά, λίγα (ή και καθόλου) κέρδη για πολλούς κτηνοτρόφους. Πηγή IFCN, 2021.

 

 

You might also like