ΚΡΙ ΚΡΙ: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς 

Πρόβλεψη για ετήσιο τζίρο που θα ξεπεράσει τα 210 εκατ. ευρώ

Ο κύκλος εργασιών 9μήνου της γαλακτοβιομηχανίας Κρι ΚΡΙ που εδρεύει στις Σέρρες διαμορφώθηκε σε 176,67 εκατ. ευρώ έναντι 137,26 εκατ. ευρώ το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 28,7%.

 

Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας για το εννιάμηνο διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 62,74 εκατ. ευρώ έναντι 28,47 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο 2022.
  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 41,54 εκατ. ευρώ έναντι 11,18 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο 2022.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 37,84 εκατ. ευρώ έναντι 7,44 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο 2022.
  • Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 30,19 εκατ. ευρώ, έναντι 5,93 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο 2022.

Το γιαούρτι η μεγάλη δύναμη

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 34,8% σε αξία και 15,4% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη 39,5%,  ξεπερνώντας τα 75,5 εκατ. ευρώ. Σημαντική ώθηση υπάρχει από τις βασικές αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και από άλλες χώρες όπως η Σουηδία, η Αυστρία και το Βέλγιο.

Αναφορικά με τα μεγέθη κερδοφορίας, παρατηρείται ανάκαμψη των περιθωρίων στα φυσιολογικά τους επίπεδα. Το περιθώριο EBIT, βέβαια, βελτιώνεται σημαντικά λόγω της επίδρασης των οικονομιών κλίμακας, που επιφέρουν και μείωση του ποσοστού συμμετοχής των εξόδων διοίκησης και διάθεσης, τα οποία είναι, ως επί το πλείστον, σταθερού χαρακτήρα.

Πολύ ισχυρή ανάπτυξη εμφανίζουν οι πωλήσεις γιαουρτιού και στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν αύξηση 29,4%, ξεπερνώντας τα 60 εκατ. ευρώ. Παρά την τρέχουσα συγκυρία που επικρατεί με τις συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, η συνολική αγορά παρουσιάζει  θετική μεταβολή σε όγκο (1,6%) και σε αξία (12,0%) [στοιχεία Circana (πρώην IRI), Ιαν.-Σεπ. 2023].

Παράλληλα, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας έχει φτάσει το 35% (3,4 ποσοστιαίες μονάδες) ασκώντας πίεση στα branded γιαούρτια αλλά συνολικά προκύπτει όφελος για την ΚΡΙ-ΚΡΙ, μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας. Αναφορικά με την κερδοφορία, το μικτό περιθώριο διαμορφώνεται σε 32,0%, και είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2021.

Αυτό είναι αποτέλεσμα των επιλογών της εταιρείας για απορρόφηση μέρους του επιπλέον κόστους που προέκυψε από την εκτίναξη στις τιμές πρώτων υλών, μεταφορών και ενέργειας. Βέβαια, οι οικονομίες κλίμακας που   προέκυψαν στον κλάδο του γιαουρτιού οδήγησαν το περιθώριο EBIT σε υψηλό διψήφιο ποσοστό.

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις μας εμφανίζουν μεταβολή 15,1%. Το μερίδιο αγοράς των παγωτών ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε όγκο (13,0%) και μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία (14,0%) [στοιχεία NIELSEN, Ιάν.-Αύγ. 2023].  Στη φετινή χρονιά, με την ανάκαμψη των περιθωρίων κέρδους της στα φυσιολογικά τους επίπεδα του 2021, αλλά και σε έντονα πληθωριστική οικονομική συγκυρία, η ΚΡΙ ΚΡΙ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες στήριξης προς τους καταναλωτές, κτηνοτρόφους και εργαζόμενους.

Πρόβλεψη για τζίρο άνω των 210 εκατ. ευρώ

Για το υπόλοιπο της χρήσης 2023, η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών. Έτσι, προχωρά και σε νέα αναπροσαρμογή των προβλέψεων της για τα ετήσια αποτελέσματα. Βάσει της αναθεωρημένης πρόβλεψης της Διοίκησης για το 2023, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 210 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων (EBIT) να διαμορφωθούν στο εύρος 41-44 εκατ. ευρώ.

You might also like