Έκθεση IFCN: Στάσιμη η παραγωγή γάλακτος

Μειώνεται η παγκόσμια ζήτηση

Η χαμηλότερη αύξηση της παραγωγής γάλακτος των τελευταίων δύο δεκαετιών καταγράφτηκε παγκοσμίως το 2022 από τον οργανισμό IFCN. Η  μόλις κατά 0,8% αύξηση της προσφοράς γάλακτος σε παγκόσμιο επίπεδο είναι φυσικό να προβληματίζει τόσο την πρωτογενή παραγωγή όσο και τη μεταποίηση.
Επιμέλεια: Θανάσης Αντωνίου

 

Σύμφωνα με την έκθεση του IFCN, ενός διεθνούς δικτύου το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά τα δεδομένα της παγκόσμιας κτηνοτροφικής παραγωγής και μεταποίησης γάλακτος, οι λόγοι για την μείωση του ρυθμού της αύξησης που εμφανίζει η παραγωγή γάλακτος, αποδίδεται σε δύο κύριους παράγοντες:

α)  τη μείωση της προσφοράς σε περιοχές παραδοσιακά παράγουν κι εξάγουν γάλα όπως οι χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ-27) και η Νέα Ζηλανδία, αλλά και

β) η συγκριτικά μέτρια ανάπτυξη του πανίσχυρου ινδικού γαλακτοκομικού τομέα. Η έκθεση εκτιμάει πως «ο πληθωρισμός επηρέασε το σύνολο του τομέα και συνεπώς τους παραγωγούς, αλλά και τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα αποδείχθηκαν μεγάλη πρόκληση σε πολλές περιοχές του κόσμου».

Κατά κεφαλή κατανάλωση

Ανησυχία προκαλεί η συνολική ζήτηση γάλακτος, η οποία  αυξήθηκε μόλις κατά +0,8% το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανάλυσε το IFCN ενώ η ζήτηση γάλακτος μέσω της αύξησης του πληθυσμού αυξήθηκε κατά +1%, η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση μειώθηκε κατά -0,2%.

«Από το 1998, δεν έχει μετρηθεί μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης από το IFCN και ως εκ τούτου εγείρονται ερωτήματα σχετικά με αυτό το εξαιρετικό γεγονός το 2022. Εντοπίστηκαν δύο βασικοί λόγοι για να εξηγηθεί αυτή η εξέλιξη. Πρώτον, τα παγκοσμίως παρακολουθούμενα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού επηρέασαν αρνητικά την πρόσβαρη των καταναλωτών στα  τρόφιμα και δεύτερον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπήρξε χαμηλότερη διαθεσιμότητα γάλακτος παγκοσμίως» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

You might also like