Γεωργία – Κτηνοτροφία: κατά 21% ακριβότερες οι τιμές των προϊόντων

Σύμφωνα με τον Γενικό Δείκτη Τιμών Εκροών για τον μήνα Ιανουάριο 2024

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) για τον μήνα Ιανουαρίου 2024, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 21,0%.

 

Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιανουαρίου 2023, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2022, είχε παρουσιάσει αύξηση 20,3%.  Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία κατά 21,0% τον μήνα Ιανουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023 οφείλεται κατά κύριο λόγο:

  1. στην αύξηση κατά 40,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ελαιόλαδο και φρούτα και
  2. στην αύξηση κατά 2,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.
Αυξηση κατά 19,2% στα ζωικά προϊόντα σε σχέση με τον Δεκέμβριο

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2024, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 11,4%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 15,1%.

Αύξηση κατά 19,2% παρατηρήθηκε στα «Ζωικά προϊόντα», τη στιγμή μάλιστα που η κατηγορία «Κρέατα» σημείωσε πτωτική τάση κατά 5,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιανουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση 2,1% έναντι αύξησης 12,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιανουαρίου 2023 με τον Ιανουάριο 2022.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,1% τον μήνα Ιανουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, οφείλεται:

  1. στην μείωση κατά 3,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και
  2. στην αύξηση κατά 3,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.
You might also like