5.339 αιτήσεις «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα

Υψηλό ενδιαφέρον καταγράφηκε για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 

Για το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι» υποβλήθηκαν 5.339 αιτήσεις και μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες των ωφελούμενων και των επιλαχουσών αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν αίτημα στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), εντός 60 ημερών, για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (εφόσον υφίσταται) ή για σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτησή τους θα απεντάσσεται αυτομάτως.

Στο πρόγραμμα η κατάταξη των αιτήσεων γίνεται βάσει δύο ομάδων προτεραιότητας:

Α’ ομάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά έως και 10,8kW.

B’ ομάδα προτεραιότητας: Φωτοβολταϊκά πάνω από 10,8kW και έως 50kW.

Οι αιτήσεις σε κάθε ομάδα κατατάσσονται σύμφωνα με τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Το Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι» υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

You might also like